Verkoop

Op de Zonnekouter zoeken we naar duurzame manieren om onze groenten bij de consument te brengen, en de consument bij de boerderij. We hebben elkaar immers nodig: zonder boer eten jullie geen groenten, en zonder consumenten heeft het telen van groenten weinig zin.
Door de rechtstreekse verkoop van onze groenten via abonnementen, voedselteams, en onze boerderijwinkel, en door uitwisseling met dichte collega’s dichte collega’s (de Vroenteboeren) maken we de band tussen klant en consument erg kort en nabij, dit maakt het ons mogelijk om een eerlijke prijs voor onze groenten te vragen en onze productie goed af te stemmen op de vraag. De klanten krijgen op hun beurt verse en vitale groenten op hun bord, en krijgen door de wekelijkse nieuwsbrief verhalen van ons groenteland.