Land in zicht

logolizvzw

 GEEF BIOBOEREN  VRIJE GROND ONDER DE VOETEN: Koop mee grond vrij voor biolandbouw!

 

Over grond en grondeigendom

De aarde is vrijgevig en laat haar gewassen groeien. De boer leidt door zijn arbeid alles in goede banen, draagt zorg voor ‘zijn’ land, gewassen en dieren… Een mooie theorie, maar hoe gaat het er in de praktijk aan toe? En hoe zit het met grondeigendom? Is het wel zo logisch dat de boer, als rechtmatige gebruiker en verzorger van het land, ook nog grondeigenaar is? Mag onze aarde wel te koop zijn?

Grond voor landbouw en natuur staat ten dienste van iedereen; het behoud ervan is dan ook een zaak van iedereen.

P1040197comp

Over biolandbouw en grond

In Vlaanderen is landbouwgrond schaars en duur, en onderhevig aan speculatie. De aankoop ervan vergt een groot kapitaal van de boer, dat door een duurzame bedrijfsuitbating nooit kan worden opgebracht. Gevolg hiervan is de teloorgang van vruchtbare gronden, van ons cultuurlandschap, van mooie boerderijen, én van onze voedingskwaliteit. Een nieuw bedrijf opstarten, of een bestaand bedrijf overnemen, is daardoor voor jonge boeren bijna onmogelijk geworden. Ook voor bestaande bioboerderijen is dit jammer genoeg een realiteit.Goede biologische landbouwgrond die jarenlang werd opgebouwd en gekoesterd mag niet zomaar verloren gaan.

 Er is nood aan een duurzame basis voor bestaande en nieuwe biobedrijven.

 In 2001 richtten enkele bioboeren en sympathisanten Land-in-zicht VZW op

Vanuit een bezorgdheid voor onze aarde en haar boeren Vanuit het inzicht dat we als maatschappij, door onze aarde te verhandelen als koopwaar, op een fundamenteel verkeerde manier met onze landbouwgrond, ons voedsel, onze natuur, ons landschap omgaan Vanuit het inzicht dat eigendom en beheer van gronden voor duurzame landbouw en natuur een verantwoordelijkheid is van de hele maatschappij, niet enkel van de boeren.

Land-in-zicht: Vzw én Stichting

logolizvzw logolizvzwlogolizvzwlogolizvzw

 Vzw Land-in-zicht staat voor verenigen en actie: mensen bewust maken over de landbouwgrondproblematiek én een concreet alternatief bieden. Door samen grond vrij te kopen voor de biolandbouw met behulp van uw renteloze leningen en schenkingen!   De vrijgekochte grond wordt overgedragen aan Stichting Land-in-zicht, die dit beheert als een goede huisvader, en verpacht aan bioboeren die een bedrijf willen starten, uitbreiden of verderzetten. Voor een boer die met pensioen gaat wordt samen gezocht naar een geschikte opvolger.

 Zo krijgen bioboeren grond onder de voeten,

en verzekeren we onze kinderen en kleinkinderen van gezonde voeding op een levend stukje aarde.

Projecten van Land-in-zicht

  An, bioboerin op de Zonnekouter: ‘Land-in-zicht heeft met de aankoop van 4ha land de opstart van ‘De Zonnekouter’ mogelijk gemaakt, 1 aanpalende ha zal binnenkort ook woden vrijgekocht. Nu is de Zonnekouter omgevormd naar een coöperatie: de grond blijft ter beschikking van alle nieuwe boeren, wij moeten ze niet doorverkopen, en zij moeten ze niet terug verdienen.
Antoine en Leen, bioboer en -boerin op De Kollebloem: ‘De continuïteit van de boerderij is heel belangrijk voor ons. Wij hebben een sterke band ontwikkeld met deze grond en willen niet dat ons werk verloren gaat. Land-in-zicht biedt een duurzame toekomst voor de grond, en kocht voor de Kollebloem al 2.17 ha vrij.’

Onze nieuwste aanwinst: In de Bunderstraat in Machelen, in de nabijheid van de Zonnekouter, kochten we onlangs 2,3 ha grond vrij .

Op dit land starten we met de Zonnekouter een agroforestryproject; door grond en bomen vrij te kopen geeft vzw Land-in-zicht aan de Zonnekouter, het land én de bomen een duurzame toekomst. Kostenplaatje: 185.000 euro., waarvan we al 55.000 euro geschonken kregen. We zoeken dus nog heel wat schenkgeld!

Doe je mee met onze grond-met-bomen aktie?

Als eindejaarsgeschenk koop je voor iemand voor 20 € een boom op 1 m² grond vrij in de Bunderstraat ; die krijgt dan van ons een boomschijfje met een mooie boomspreuk cadeau.

 

 Voor bomen die water en voedingsstoffen beter vasthouden, het teveel aan zon en wind temperen op ons groenteland, koolstof uit de lucht in de bodem vastleggen, en zorgen voor meer zuurstof.

Die ons fruit en noten schenken en voeder voor ons vee, een schuilplaats en voedsel bieden aan vogels en insecten.

Ze leven langer dan wij, bewaren onze herinneringen, zijn mooi, voeden de ziel, geven energie en brengen rust.

Ze zijn wonderlijk, en levensnoodzakelijk!

 

Stuur hiervoor een mailtje naar dezonnekouter@skynet.be, met vermelding van het aantal bomen-met-grond dat je wenst te kopen, en schrijf het nodige bedrag over op BE83 5230 4067 5815 van vzw Land-in-zicht, Vossenholstr 9, 9870 Machelen. Je kan de schijfjes dan ophalen op de Zonnekouter, op de Lousbergmarkt, of in één van onze pakkettendepots.

 

Je kan ook een éénmalige grotere schenking doen aan vzw Land-in-zicht, of maandelijkse schenken via een bestendige opdracht. Voor 8 euro stelt u een vierkante meter landbouwgrond veilig;  200 mensen die 4 jaar lang maandelijks 8 euro schenken, kopen samen 1ha land vrij voor de biolandbouw!

Wilt u in de toekomst meer mogelijk maken, kunt u schenken via een duolegaat.

Meer info bij An Verboven, 0497/77 66 54, de zonnekouter@skynet.be