Groentesprokkel 51

Beste abonnee, klant, vennoot, sympathisant,

In de rechtbank is op 11 december gepleit over de verkoop van 450 hectare landbouwgrond van het Gentse OCMW (tot nog toe dus eigendom van de gemeenschap). Een investeringsmaatschappij van havenbaron Fernand Huts kocht die voor 17,5 miljoen euro (38.888€ per hectare, terwijl de gemiddelde landbouwprijs ongeveer het dubbele bedraagt). 450 ha goede en goedkope landbouwgrond die nu geprivatiseerd wordt ter meerdere eer en glorie van de industriële landbouw en haar rijke eigenaar. Het OCMW zou beschaamd moeten zijn. En wat een gemiste kans!

Mensen zoals Huts die beleggen in grond, drijven de grondprijzen kunstmatig de hoogte in. Hierdoor komen vele landbouwers financieel onder druk te staan en moeten manieren zoeken om steeds efficiënter te telen om vanonder die loodzware last te komen. Helaas zien velen van hen het licht in ver doorgedreven monocultuur en zware mechanisatie (minder mensen, meer uitstoot) en worden tegenslagen in teelten vermeden door een ongebreidelde chemische landbouw. We zien het telkens weer gebeuren: wanneer grond in privébezit geraakt, gekocht wordt als belegging, ontstaat een ziek systeem.
Bodem verwordt tot substraat, voedsel wordt maagvulling…

Als we een gezonde landbouw willen moeten we dus die impasse doorbreken. Landbouwgrond vrijkopen, bevrijden van het financiële juk: nog een laatste keer kopen door middel van schenkgeld, en dan nooit meer.
Schenkgeld is iets wonderbaarlijks. Door ons overschot aan kapitaal (geld dat we zelf niet nodig hebben om te overleven of als reservepotje) gericht te schenken bevrijden we iets uit de economische sfeer. Broodnodig voor al wat daar niet thuishoort, en bijdraagt aan een betere leefbaardere wereld: zorg, onderwijs, sociale projecten, kunst,… maar ook grond.
Lang leve dus initiatieven zoals “De Warmste Week”, waarin jaar na jaar recordbedragen aan schenkingen voor prachtige doelen opgehaald worden! Maar ook vzw Land-in-zicht kan zo’n prachtig doel zijn.

We deden het al eens, bij de opstart van de Zonnekouter. We kochten toen met vzw Land-in-Zicht 4 ha land vrij door middel vele kleine en grote schenkingen, wat het Zonnekouterproject levensvatbaar en duurzaam heeft gemaakt. Een niet – gemiste kans dus!
Nu hebben we met De Zonnekouter ons oog laten vallen op een perceel landbouwgrond hier vlakbij. We zouden die grond heel graag bewerken zodat we ons aanbod biodynamische groenten kunnen uitbreiden. Mocht Land-in-Zicht er in slagen om deze grond vrij te kopen, dan hebben we de garantie dat dit stukje aarde tot in de eeuwigheid bewerkt wordt door boeren die écht zorg dragen voor onze aarde. Boeren die voedsel kweken dat niet enkel de maag vult, maar dat de mensen daadwerkelijk voedt. Nu zijn wij dat; en na ons een volgende generatie boeren die onze visie op landbouw en voeding deelt.
Ook deze kans mogen wij niet missen!
Mocht je dus ergens een gevulde sok liggen hebben onder een of andere matras (lees: grootbank): je maakt de toekomst alweer een stukje prachtiger door te schenken aan vzw Land-in-Zicht (rekeningnummer: BE83 5230 4067 5815), voor de vrijkoop van landbouwgrond voor de Zonnekouter.
Binnenkort kunnen we meer vertellen over het concrete project, je vindt alvast al meer info over Land-in-Zicht op http://dezonnekouter.be/land-in-zicht/

Bedankt ook om onze boerderij te ondersteunen als klant, we blijven ons enthousiast inzetten om je maag, hoofd én hart te voeden!
Jan en An

De hele Zonnekouter gemeenschap wenst je een warm kerstfeest en een bijzonder gelukkig jaar 2019! Arne, Marie, Lien, Jan, An, Hanne, Judith, Marianne, Lukas, Leen, Jan, Sven, Jean-Pierre, Ria

Samenstelling kerstpakket

Klein: postelein, schorseneren, ingemaakte tomaat van de Vroente-Zonnekouter, veldsla van de Vroente-Kollebloem; wortelen van ’t Livinushof; witte kool, pompoen, pastinaak van de Wassende Maan; witlof van Vander Hauwert; kastanjechampignons (B) via Biofresh
Groot: postelein, schorseneren, pompoen, ingemaakte tomaat van de Vroente-Zonnekouter; veldsla van de Vroente-Kollebloem; pompoen van de Vroente-Ourobouros; wortelen van ’t Livinushof; witte kool, pastinaak van de Wassende Maan; witlof van Vander Hauwert; kastanjechampignons (B) via Biofresh
Gemengd: postelein, schorseneren, pompoen, ingemaakte tomaat van de Vroente-Zonnekouter; witte kool van de Wassende Maan; witlof van Vander Hauwert; appel cox, peer conference van Van Eykeren, clementines (Marcello Eberle, It), avocado (Frutorganic, Es) via Foodhub; kastanjechampignons (B), kiwi (It) via Biofresh
Fruit: appel elstar, peer conference van Van Eykeren; clementines, appelsien, pompelmoes (Marcello Eberle, It), mango (Horticola Sierra, Es), avocado (Frutorganic, Es) via Foodhub; kiwi (It) via Biofresh