Groentesprokkel 50

Beste abonnee, klant, sympathisant,

Het jaareinde nadert op kousevoeten, maar er moet nog zoveel gebeuren. Bovenop de dagdagelijkse oogst en verzorging van plant en dier moet de daikon nog van het land, de machines gekuist en gesmeerd voor hun winterrust, we leggen (na een vruchtbaar vroenteweekend) met onze vroentecollega’s de basis voor ons gezamenlijk teeltplan voor 2020, bereiden de boomplantactie voor, maken allerhande eindejaarsgeschenkjes voor in onze winkel (neem een kijkje op onze website!), en dromen over de toekomst van de Zonnekouter …