Groentesprokkel 46

Beste abonnee, klant, sympathisant,

Er wordt gegraven op de Zonnekouter. Diepe sleuven doorheen het weiland. Niet alleen wij, maar ook de aarde is in beweging. Om water te voorzien voor de koeien op het achterste weiland en om onze regenwateropvang uit te breiden naar de dieper uitgegraven poel achter op het land. Jan noemt het littekens in het landschap. Ik noem het liever de aanzet tot verbindingen: ondergrondse wateraders die leven brengen naar dier en gewas. Ontwikkeling van het zonnekouterwaternetwerk: met grachten en poelen aan de oppervlakte, en buizen in de diepte. De littekens zijn maar tijdelijk, die worden straks weer toegedekt met de mantel der liefde, de aarde zal ze weer helen.

Ook de bomen zijn besteld, om de weiden en akkers te dooraderen met boomstroken. Groene opgaande aders die beschutting bieden aan onze natuurlijke vrienden, en voor mineralen zorgen voor het vee. Trouwe boomwachters die voor een permanente aanwezigheid zorgen op ons eenjarig groentenland. Al die dooradering maakt het boerderijorganisme levend, het brengt beweging en verbinding in het statische land.

Maar ook wij boeren bewegen ons constant over de Zonnekouter, de laatste jaren met een steeds grotere groep medewerkers: op het land (op verschillende locaties!), in de winkel, in de pakketten. Het project wordt complexer, er is een veelheid aan verschillende taken, en gelukkig meer handen om al dat werk te verzetten; maar de beweging neemt hiermee ook toe. Dat kan zonder goede organisatie en afstemming veel chaos en onrust veroorzaken; het werk kan stroppen, overstromen, dubbel gebeuren, verzanden, verloren gaan. En daarmee ook onze energie.
Ons samenwerken vraagt dus ook om de juiste dooradering, een goede bedding voor onze energiestromen: een goed uitgewerkt netwerk van afspraken en structuren dat niet verstarrend werkt, maar meebeweegt met de ontwikkelingen. Ook hiervoor moet deze winter worden gegraven, naar wat echt nodig is, en wat ieder hier echt wil en kan. Zodat iedereen goed afgestemd is op elkaar en in verbinding staat met het geheel. Met minder chaos, meer rust, zodat er energie kan vrijkomen en stromen in het Zonnekouterorganisme.
Geniet van onze groenten!
An

Samenstelling pakket

Klein: veldsla, roodlof, pompoen, daikon, wortel oxhella van de Vroente-Zonnekouter; boerenkool van de Vroente-Kollebloem; venkel van ’t Groenlof
Groot: veldsla, roodlof, pompoen, kervel, selder, savooi, prei van de Vroente-Zonnekouter; wortelen van de Zaailing
Gemengd: veldsla, pompoen, daikon van de Vroente-Zonnekouter; palmkool van de Vroente-Ourobouros; rode biet van de Vroente-Kollebloem; appel topaz, peer Bonne louise van Van Eykeren; clementines (It) via Biofresh
Fruit: appel topaz, peer Bonne louise van Van Eykeren; clementines (It), avocado (Es), kiwi gold (It) via Biofresh