Groentesprokkel 44

Beste abonnee, klant, sympathisant,
Vorige week ontving u helaas geen nieuwsbrief. Niet dat er niets te vertellen viel maar we sukkelden afgelopen week met internet. Een straat verder werd de straat opengebroken en zo ook onze internetkabel. An hing er ettelijke uren voor aan de telefoon met onze provider, drukte ontelbaar keer op toets 1, 2 of 3 om vervolgens nog een paar keer doorverwezen te worden om dan te horen te krijgen dat we zo snel mogelijk geholpen zouden worden. Volgens de ene telefoniste waren de reparatiewerkzaamheden al bezig, de andere wist dan weer te zeggen dat er een week later een graafteam gestuurd zou worden. Gelukkig drong An aan en zagen ze de urgentie van de situatie in en was tegen het einde van de week het probleem verholpen. Ondertussen probeerden we ons uit de nood te helpen met wifi ontvangers, verstuurders, versterkers, aanpassingen aan configuratie-instellingen van de verschillende computers, een extra laptop en enkele smartphones. Allemaal zaken waar een bescheiden bioboer zoals ik geen kaas van gegeten heeft en al helemaal niet vrolijk van wordt. Bestellingen binnenhalen en de groentepakketten rondkrijgen lukte ons maar net. De computerdegout was groot en een nieuwsbrief kon er tot onze grote spijt niet meer bij. Gelukkig laat een gemiddelde bioboer zich niet zomaar van zijn stuk brengen en is het allemaal al vergeten. Onze internetprovider stuurde ons ondertussen een mailtje met het vriendelijk verzoek een kleine enquête in te vullen zodat ze de kwaliteit van hun service kunnen optimaliseren. Dat doen we graag. Tenslotte streven we allemaal naar een betere wereld. Wie ook naar een beter wereld streeft is de haven van Rotterdam. Door onder andere de grote kunstmestindustrie wordt er veel koolstofdioxide uitgestoten die ze nu met een lange buis de zeebodem in willen sturen in plaats van in de atmosfeer. Wij doen hier ook iets dergelijks. De grasklaver op het land haalt stikstof uit de lucht en brengt die in de grond, de koeien eten de grasklaver en de wormen trekken alle mest en compost de grond in. De humus die daarbij ontstaat is ook koolstof die niet in de atmosfeer terecht komt. Gelukkig krijgt de kunstmestfabriek in Rotterdam een korting op hun energiefactuur want hun systeem vraagt waarschijnlijk net iets meer energie.
Waar we de afgelopen week veel meer vrolijk van werden zijn de nieuwe stagiaires en de profielputten die ze graafden, de compost die goed gaat, het stalseizoen dat er weer aan zit te komen, de eerste veldsla die geoogst is, de prei die toch nog wat dikt met dit zachte najaarsweer, de spruiten die beter zijn dan vorig jaar, de schorseneren die nog mooi loof hebben, de nieuwe kapstok voor regenbroeken en regenjassen, de oude mestkelder die helemaal uitgemest is en nu kan dienen als waterreservoir…
Minder vrolijk word ik van de sla. Het lukt ze maar niet om er door te komen dit najaar en de laatste plantingen krijgen allemaal meeldauw. Enkel de krop binnenin is ok en die zit dan ook tegen verminderde prijs in het pakket. Koen die hier twee jaar geleden stage liep en afgelopen seizoen de eerste grote stappen als ondernemer zette, ging de uitdaging aan om zoete bataat te telen. Een gewas dat we de afgelopen jaren allemaal leerden waarderen maar als teelt hier in België nog in haar kinderschoenen staat. Koen heeft groene vingers en bewees afgelopen seizoen zijn vakmanschap. Hij zat er bovenop met het onkruid en het gewas stond er weelderig bij. Helaas zijn de knollen gestoken wat een beetje extra schil en spoelwerk geeft waarvoor onze excuses. Gelukkig is Koen ondertussen een bovengemiddelde bioboer en laat hij zich niet van zijn stuk brengen en gaat volgend jaar gewoon door met boeren en ondernemen!
Groetjes
Arne

Samenstelling pakket

Klein: sla, veldsla, groene selder van de Vroente-Zonnekouter, knolselder van de Vroente-Kollebloem; rode kool, wortel oxhella, zoete bataat van Koen Weyers
Groot: sla, veldsla, postelein, paprika van de Vroente-Zonnekouter; palmkool van de Vroente-Ourobouros; knolselder van de Vroente-Kollebloem; rode kool, wortel oxhella, zoete bataat van Koen Weyers
Gemengd: veldsla, andijvie van de Vroente-Zonnekouter; knolselder van de Vroente-Kollebloem; rode kool, wortel oxhella van Koen Weyers; appel topaz, peer conference van Van Eykeren; mango (Es) via Biofresh
Fruit: appel jonagored, peer conference van Van Eykeren; kiwi gold (It), clementine (Es) via Biofresh
De bakker is een weekje met vakantie. De broden voor het abonnement worden verrekend in november.

De BD-landbouwcursus lezen en toepassen.

De basis voor de biodynamische landbouw werd gelegd toen Rudolf Steiner in 1924 voor boeren lezingen gaf over antroposofische, geesteswetenschappelijke gezichtspunten voor de landbouw. Deze landbouwcursus was zowel diep spiritueel als heel praktisch. Deze winter is er op boerderij De Kollebloem cursus. Koen Dhoore geeft daarbij als docent toelichting over de achtergronden en het bredere kader, Antoine De Paepe vertelt over zijn ervaringen als boer.Meer info: zie www.landwwijzer.be