Groentesprokkel 04

Beste abonnee, klant, sympathisant,

Voelen, denken, willen … Drie verwante werkwoorden die ook jou waarschijnlijk niet vreemd in de oren klinken. Wanneer voel je dat het juist zit; dat je hart niet misleid wordt door je denkende hoofd of door je hunkerende en hongerige buik? Of zou het kunnen dat ook je voelende hart haar invloed uitoefent op je ratio en op je behoeftes? Ik denk van wel. We zijn als mens immers véél meer dan hart, hoofd, buik. We leven als kleiner geheel binnen onze leefomgeving (al een groter geheel).

Volgens mij krijg je voelen, denken en willen perfect uitgelijnd als je afstand neemt van het idee dat je geest onafhankelijk van je lichaam kan werken. De grootste denkfout van de moderne mens vind ik dat, dat dualisme!
De uitlijning van die drie werkwoorden zorgen, samen met het besef dat je één geheel vormt (zintuigen, gevoelens, gedachten…), voor het volgende: je komt in je ware kracht te staan.
Een masker hoef ik niet langer op te zetten; verlangens transformeren zich door ze als een deel van mijn systeem te zien. We verlangden naar en droomden van een nieuwe stek in de buurt van de Zonnekouter, om mee deel te worden van de ontwikkeling van dit project, en een deel van Arne zijn permanente boerentaak te kunnen dragen. Het waren verlangens en dromen die zich niet in het materialistische afspeelden maar in onze hoofden, harten, buiken…

Het wachten duurde lang, maar had zo zijn betekenis, denk ik. We hebben ze moeten verdienen, onze nieuwe stek, en ze kwam naar ons toe op het moment dat wij als aparte hoofdstukken in het Zonnekouterboek, een geheel vormden; uitgelijnd. Ze kwam naar ons toe op het moment dat mijn gezin en ik er écht klaar voor waren; in de vorm van een boerderij in de Bunderstraat in Machelen. Een huis om in te wonen met enkele stallingen erbij die van pas komen voor Zonnekouterdieren en – materiaal. En 2,3 hectaren bijhorende gronden die we willen vrijkopen met vzw Land-in-zicht (zoals aangekondigd in onze kerstbrief), zodat de Zonnekouter ze kan bewerken. Dat sluit ook weer naadloos aan bij de noden van de Zonnekouter: wat meer land, zodat onze intensief beteelde bodem af en toe ook eens een jaar op rust mag, én we ook een groter aanbod aan biodynamische groenten kunnen telen voor onze klanten!

Jan

Land-in-Zicht!

Vzw Land-in-zicht heeft doorheen de jaren geleidelijk aan schenkgeld verzameld, in afwachting van een grondkans in de buurt. We hebben al een mooie startsom (26.000 euro!), maar deze aankoop vraagt heel wat meer. Net zoals 18 jaar geleden, bij de geboorte van de Zonnekouter, hebben we weer hulp nodig van ieder die ons project een warm hart toedraagt. Enerzijds moeten we op korte termijn (volgende maand) de grondaankoop kunnen volbrengen: 182.000 euro; dus nog 156.000 euro te gaan. Hiervoor zoeken we in eerste instantie leengeld, liefst renteloos, voor een leentermijn van 5 jaar. We kregen al voor al 50.000 euro aan leengeld toegezegd, dus zoeken we nu dringend nog 106.000 euro leengeld erbij. Liefst gaan we voor leningen van 5.000 of maximaal 10.000 euro, verspreid over een twintigtal mensen. Eens de aankoop volbracht is, schieten we in onze startblokken voor het grote werk: op zoek gaan naar schenkgelden om die leningen af te betalen. Het lijkt een grote berg, maar het is ons 18 jaar geleden ook wonderbaarlijk gelukt, ook deze keer geloven we er weer in. Met hart, hoofd, buik, én handen!
An

Wie dus genoeg reserve heeft om aan vzw Land-in-zicht geld te lenen voor project ‘grondaankoop Bunderstraat’, graag! Je mag ons mailen op dezonnekouter@skynet.be, of bellen naar Jan (0475/77 14 96) of An (0497/77 66 54), dan geven we je verdere info en een onderling contract.
Extra schenkingen voor de aankoop van de grond in de Bunderstraat zijn uiteraard ook welkom: Land-in-zicht vzw: BE83 5230 4067 5815

Samenstelling pakket

Klein: savooi (de laatste!), schorseneren van de Vroente-Zonnekouter, knolselder van de Vroente-Kollebloem; rode kool van de Wassende Maan (de witte waren op…), wortelen van ’t Livinushof; witlof van Vander Hauwert.
Groot: savooi (de laatste!), schorseneren, veldsla van de Vroente-Zonnekouter, knolselder van de Vroente-Kollebloem; rode kool van de Wassende Maan, wortelen van ’t Livinushof; witlof van Vander Hauwert.
Gemengd: savooi (de laatste!), schorseneren van de Vroente-Zonnekouter, knolselder van de Vroente-Kollebloem; witte of rode kool van de Wassende maan (de witte waren op…), witlof van Vander Hauwert; appel topaz van Van Eykeren; kiwi (It), wijnsien (It) via Biofresh
Fruit: appel topaz Van Eykeren; peer doyenné (B), kiwi (It), wijnsien (It) via BF