Zonnekoutercoöperatie

Aktie Erf Goed!

De Zonnekouter wordt volwassen; het Zonnekoutererf mét de gebouwen wordt deel van de coöperatie!

Koop één of meer aandelen en wordt mede-eigenaar!

 

Een boerderij in eigendom van een gemeenschap,

met een groep medewerkers die boeren op vrijgekochte grond,

kan zich over de generaties heen in vrijheid ontwikkelen tot een harmonisch landbouwecosysteem,

en kwaliteitsvolle voeding voortbrengen voor die gemeenschap.

Een mooie toekomstgedachte die de we op de Zonnekouter stap voor stap verwezenlijken.

 

Van bij de start in 2000 kochten we 4 ha land vrij met vzw Land-in-zicht (en later nog eens 2.3 ha).   Op dit land ontwikkelden Walter en An het familiale biobedrijf De Zonnekouter. In 2014 zetten ze een tweede stap in de toekomst: ze zochten jonge medewerkers bij en richtten samen cvba De Zonnekouter op. Met de steun van 180 aandeelhouders droegen ze het boerende bedrijf over aan de coöperatie.

 

Nu, 7 jaar later, zijn we klaar voor de derde grote sprong: het erf en de gebouwen onderbrengen in de cvba. Dan staat de Zonnekouter op eigen benen, en kan ze los van haar oprichters uitgroeien tot een volwassen biodynamisch landbouwbedrijf. Een eenmalige grote stap, die toekomst schenkt aan deze en volgende generaties boeren.

De Zonnekouter wordt 21 jaar, het is tijd!

 

We zoeken hiervoor 1000 aandelen bij  van 270 euro.

Draag jouw steentje bij aan de Zonnekoutertoekomst!

 

Dit doe je als volgt:

  • Geef hier aan hoeveel aandelen je wenst te kopen.
  • Stort het aandelenbedrag op reknr BE11 5230 8068 1948 van De Zonnekouter cvba, met vermelding ‘x aandelen voor Erf Goed’.
  • Dan schrijven we je in ons aandelenregister en krijgt je van ons een certificaat opgestuurd.

 

Verdere info bij Jan (0475/77 14 96), An (0497/77 66 54), Arne (0484/79 68 21)

Lees hier onze statuten:

-> Download hier de statuten van cvba de Zonnekouter in pdf-formaat


Dé sprong in 2014: DE ZONNEKOUTER GAAT COÖPERATIEF | Elk zijn (aan)deel!

Walter Coens en An Verboven wilden hun biologisch-dynamische boerderij ‘De Zonnekouter’ na 14 jaar opbouwwerk een duurzame toekomst geven. Om ruimte te scheppen voor een nieuwe generatie boeren en groeikansen te bieden aan nieuwe ontwikkelingen hebben ze hun familiaal bedrijf omgevormd tot een coöperatie. Op die manier kan De Zonnekouter op eigen benen staan, en kunnen medewerkers, consumenten en sympathisanten de boerderij verder helpen dragen.

De nieuwe medewerkers Arne, Lien , Jan en Judith zijn dynamische krachten die met veel arbeidsvreugde en visie het bedrijf mee verder willen trekken, uitbouwen, vorm geven. Ze worden bijgestaan door een ploeg vaste enthousiaste medewerkers, landwijzerstagiairs en seizoensarbeiders.

Het kapitaal van De Zonnekouter werd in eerste instantie ingebracht door An en Walter (die ondertussen overleden is). De coöperatie bood ons de mogelijkheid om dit te delen: consumenten en sympathisanten kunnen op die manier wezenlijk aan dit project bij-dragen. Dit schept meer evenwicht tussen oude en nieuwe medewerkers, en maakt het voor de boeren gemakkelijker om te dragen.

Momenteel hebben we al een tweehondertal aandeelhouders (naast medewerkende vennoten Arne, Jan, Lien en An), samen goed voor een kleine duizend aandelen van 250 euro.

Dit om de investeringen uit het verleden te helpen dragen, die An en Walter deden om ‘De Zonnekouter’ te laten uitgroeien tot wat ze nu is. En voor de heropbouw van de serre die het begaf onder de sneeuw eind 2017.

cooperatief01