Boerderij

Voorstelling

de kouter

In 2000 zochten An en Walter land en een boerderij om een biologisch bedrijf op uit te bouwen, en vonden in Machelen aan-de-Leie een oude vervallen boerderij met mogelijkheden en aanpalend  een mooi stuk land: een 6-t al ha, gelegen op de hogere zandgronden van de Leievallei.

An en Walter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het grootste deel van het land te kopen werd vzw Land-in-zicht opgericht. Op het puin van een ver verleden werden woning, schuren en stallen gerestaureerd en herbouwd, dit allemaal met zoveel mogelijk ecologisch materiaal. Velen hebben hieraan meegeholpen, kabouters groot en klein, om de boerderij uit haar as te laten verrijzen en terug tot leven te wekken.

 

 

 

De Zonnekouter groeide uit tot een biologisch-dynamische boerderij op 7 ha levend land, met een ruime koepelserre, een boerderijwinkel, een zaaltje waar allerhande cursussen en activiteiten kunnen doorgaan, en een heleboel rechtstreekse klanten. Kleinschalig en gevarieerd; omdat wij – en ook het land – van overzicht en afwisseling houden. Op de 2 ha akkerland telen we een 30-tal soorten seizoensgroenten (buiten en in de onverwarmde serre) in een ruime 6-jarige vruchtwisseling met groenbemesters. Op de omringende 5 ha weiland grazen een kleine kudde koeien en schapen, die zorgen voor mest voor de groenten, en af en toe voor wat vlees; ze maken de kring op de boerderij rond. Alles wordt geteeld in functie van rechtstreekse verkoop, hiervoor werken we ook nauw samen met twee andere biodynamische collegabedrijven (De Kollebloem en Ourobouros) binnen ‘De Vroente’.

 

 

Heel wat stagiairs, medewerkers, vrijwilligers zijn hier de voorbije jaren komen leren, helpen, mee boeren, ervaringen opdoen, en maakten zo mee de uitbouw van het Zonnekouterproject mogelijk.

Ondertussen is de Zonnekouter van een  familiebedrijf geëvolueerd naar een coöperatie met drie medewerkende vennoten (Arne op het land, Lien in de winkel en op ‘t land, en An in de abonnementen, op ‘t land en in de administratie; Walter is ondertussen overleden) en een honderdtal sympatiserende vennoten die de Zonnekouter financieel helpen dragen.

 

sepokt2008 126