Land in zicht

logolizvzw

 GEEF BIOBOEREN  VRIJE GROND ONDER DE VOETEN: Koop mee grond vrij voor biolandbouw!

 

Over grond en grondeigendom

De aarde is vrijgevig en laat haar gewassen groeien. De boer leidt door zijn arbeid alles in goede banen, draagt zorg voor ‘zijn’ land, gewassen en dieren… Een mooie theorie, maar hoe gaat het er in de praktijk aan toe? En hoe zit het met grondeigendom? Is het wel zo logisch dat de boer, als rechtmatige gebruiker en verzorger van het land, ook nog grondeigenaar is? Mag onze aarde wel te koop zijn?

Grond voor landbouw en natuur staat ten dienste van iedereen; het behoud ervan is dan ook een zaak van iedereen.

P1040197comp

Over biolandbouw en grond

In Vlaanderen is landbouwgrond schaars en duur, en onderhevig aan speculatie. De aankoop ervan vergt een groot kapitaal van de boer, dat door een duurzame bedrijfsuitbating nooit kan worden opgebracht. Gevolg hiervan is de teloorgang van vruchtbare gronden, van ons cultuurlandschap, van mooie boerderijen, én van onze voedingskwaliteit. Een nieuw bedrijf opstarten, of een bestaand bedrijf overnemen, is daardoor voor jonge boeren bijna onmogelijk geworden. Ook voor bestaande bioboerderijen is dit jammer genoeg een realiteit.Goede biologische landbouwgrond die jarenlang werd opgebouwd en gekoesterd mag niet zomaar verloren gaan.

 Er is nood aan een duurzame basis voor bestaande en nieuwe biobedrijven.

 In 2001 richtten enkele bioboeren en sympathisanten Land-in-zicht VZW op

Vanuit een bezorgdheid voor onze aarde en haar boeren Vanuit het inzicht dat we als maatschappij, door onze aarde te verhandelen als koopwaar, op een fundamenteel verkeerde manier met onze landbouwgrond, ons voedsel, onze natuur, ons landschap omgaan Vanuit het inzicht dat eigendom en beheer van gronden voor duurzame landbouw en natuur een verantwoordelijkheid is van de hele maatschappij, niet enkel van de boeren.

Land-in-zicht: Vzw én Stichting

logolizvzw logolizvzwlogolizvzwlogolizvzw

 Vzw Land-in-zicht staat voor verenigen en actie: mensen bewust maken over de landbouwgrondproblematiek én een concreet alternatief bieden. Door samen grond vrij te kopen voor de biolandbouw met behulp van uw renteloze leningen en schenkingen!   De vrijgekochte grond wordt overgedragen aan Stichting Land-in-zicht, die dit beheert als een goede huisvader, en verpacht aan bioboeren die een bedrijf willen starten, uitbreiden of verderzetten. Voor een boer die met pensioen gaat wordt samen gezocht naar een geschikte opvolger.

 Zo krijgen bioboeren grond onder de voeten,

en verzekeren we onze kinderen en kleinkinderen van gezonde voeding op een levend stukje aarde.

Projecten van Land-in-zicht

Walter en An, bioboer en -boerin op de Zonnekouter ‘Land-in-zicht heeft met de aankoop van 4ha land de opstart van ‘De Zonnekouter’ mogelijk gemaakt. Nu is de Zonnekouter omgevormd naar een coöperatie: de grond blijft ter beschikking van alle nieuwe boeren, wij moeten ze niet doorverkopen, en zij moeten ze niet terug verdienen.
Antoine en Leen, bioboer en -boerin op De Kollebloem: ‘De continuïteit van de boerderij is heel belangrijk voor ons. Wij hebben een sterke band ontwikkeld met deze grond en willen niet dat ons werk verloren gaat. Land-in-zicht biedt een duurzame toekomst voor de grond.’

Wat zijn onze toekomstplannen?

Voor de Zonnekouter cvba willen we met Land-in-zicht in het komende jaar nog enkele ha grond bijkopen: 1 ha Zonnekouterland is nog eigendom van An en Walter, die willen we ook overdragen naar Land-in-zicht Met meer boeren en boerinnen in de coöperatie kan de Zonnekouter wel wat grond bij gebruiken

Enkel samen met onze consumenten kunnen we dit waarmaken!

Hoe kun je bijdragen aan dit project?

– Je kan maandelijkse schenken via een bestendige opdracht. Voor 5 euro stelt u een vierkante meter landbouwgrond veilig;  200 mensen die 4 jaar lang maandelijks 5 euro schenken, kopen samen 1ha land vrij voor de biolandbouw! – Je kan een renteloze lening aangaan van 5 jaar (wij zorgen voor een officieel leencontract) – Je kan éénmalig een bedrag schenken – Schenken via een duolegaat

Doet u mee?

Inlichtingen: An Verboven: 0497/7766 54,   dezonnekouter@skynet.be reknr. BE83 5230 4067 5815 van vzw Land-in-zicht, Vossenholstr 9, 9870 Machelen