coöperatie

DE ZONNEKOUTER GAAT COÖPERATIEF | Elk zijn (aan)deel!

cvba de zonnekouter

Walter Coens en An Verboven wilden hun biologisch-dynamische boerderij ‘De Zonnekouter’ na 14 jaar opbouwwerk een duurzame toekomst geven. Om ruimte te scheppen voor een nieuwe generatie boeren en groeikansen te bieden aan nieuwe ontwikkelingen hebben ze hun familiaal bedrijf omgevormd tot een coöperatie. Op die manier kan De Zonnekouter op eigen benen staan, en kunnen medewerkers, consumenten en sympathisanten de boerderij verder helpen dragen.

De nieuwe medewerkers , Lien en Arne; zijn twee dynamische krachten die met veel arbeidsvreugde en visie het bedrijf mee verder willen trekken, uitbouwen, vorm geven.

Bijgestaan door Kim en Jana, twee enthousiaste jonge medewerkers, die nu een verkennend jaar meedraaien op de Zonnekouter.

Het kapitaal van De Zonnekouter werd tot nu toe ingebracht door An en Walter. De coöperatie biedt ons de mogelijkheid om dit te delen: consumenten en sympathisanten kunnen op die manier wezenlijk aan dit project bij-dragen.

Dit schept meer evenwicht tussen oude en nieuwe medewerkers, en maakt het voor de boeren gemakkelijker om te dragen.

Onze eerste stap: we zoeken aandeelhouders om in eerste instantie samen 400 aandelen te kopen (twv van 250 euro). Dit om de investeringen uit het verleden te helpen dragen, die An en Walter deden om ‘De Zonnekouter’ te laten uitgroeien tot wat ze nu is. Nog niet de gebouwen, dat volgt in een tweede fase.

Momenteel hebben we al, een hondertal aandeelhouders (naast medewerkende vennoten Arne, Lien en An), samen goed voor 300 aandelen. Wie nog mee in de boot wil is welkom!

 

Lees hier onze statuten:

-> Download hier de statuten van cvba de Zonnekouter in pdf-formaat (of stuur ons een mailtje en wij mailen jullie de pdf)

 

Hoe stap je mee in?

 

cooperatief01

 

Word mede-eigenaar van het Zonnekouterproject.!

Door aandeelhouder te worden investeert u mee in de productie van uw lokaal, met zorg geteeld, biologisch en (h)eerlijk voedsel.

cooperatief02

Laat uw geld meegroeien met de groenten.

Grote dividenden kunnen we u niet beloven, maar we maken zinvol gebruik van uw geld en dragen er zorg voor. U wordt deelgenoot van een vernieuwend initiatief dat bouwt aan een waardevolle toekomst voor landbouw en voeding. En u kunt op onze jaarlijkse Algemene vergadering meedenken over de nieuwe ontwikkelingen op De Zonnekouter.

Met onderstaand formulier kunt u zich inschrijven als aandeelhouder.

formulier aandeelhouder

  • Ik engageer mij om aandelen te kopen aan 250 euro/stuk. en betaal binnen een termijn van 2 weken.
  • De aandelen dienen betaald te worden op het rekeningnummer van De Zonnekouter cvba: IBAN: BE11 5230 8068 1948 / BIC: TRIO BEBB Met vermelding: De Zonnekouter cvba, uw naam + aantal aandelen. Wij voegen u toe in ons aandelenregister en u ontvangt van ons een aandelencertificaat. Onze statuten kunt u lezen op deze website Verdere info bij An en Walter: dezonnekouter@skynet.be Tel. 09 380 47 51
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.